Download citation

Interest of serum protein electrophoresis in rabbit pathology

Ann. Zootech., 28 1 (1979) 142
DOI: https://doi.org/10.1051/animres:19790138